กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยนกับจีน

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับจีน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนของสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น โดยมี ฯพณฯ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ เซี่ย ฝู เกิน ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ให้กล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีใจความสำคัญว่า "ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มายาวนาน และมีความใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ ผู้นำประเทศ ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเนื่องในโอกาสที่ รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมโครงการรถไฟความเร็วสูง ระหว่างไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีการเตรียมความพร้อมในโอกาสสำคัญนี้ ควบคู่ไปกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การแต่งตั้ง ล่ามแปลภาษาประจำจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน รวมทั้งยังได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน ให้สามารถใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารกับชาวจีน ที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต” ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode