กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นนำนโยบายกลุทธ์เรื่องยาเสพติดสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นได้นำนโยบายและกลยุทธ์เรื่องยาเสพติดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่าสงต่อเนื่อง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยมีกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ในการนี้ จังหวัดขอนแก่นได้นำนโยบายและกลยุทธ์เรื่องยาเสพติดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยได้จัดการประชุมและประกาศระเบียบวาระจังหวัด "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” และมีการลงนาม MOU ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สถานประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด ฯลฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จึงได้กำหนดให้มีการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นหายาเสพติด จากตัวผู้ต้องขัง และดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นปฏิบัติการในเชิงรุกเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่น และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นมีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแล 825 คน ผลการดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดจากตัวผู้ต้องขัง และเรือนนอนไม่พบยาเสพติด รวมทั้งไม่พบวัตถุหรือสิ่งของผิดกฎหมายและสิ่งของต้องห้ามตามกฎระเบียบของทัณฑสถานฯ เช่น โทรศัพท์มือถือ ไฟแช็ก เงินสด อาวุธ และอุปกรณ์ต้องห้ามอื่น ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ต้องขังจำนวนมาก ผลการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขัง ยังไม่ทราบผลสรุป แต่ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบจะได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode