กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แบงค์ชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจอีสานปี 2555 ขยายตัวต่อเนือ่ง

วันที่ 5 ก.พ. 2556 )
 
แบงค์ชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจอีสานปี 2555ขยายตัวต่อเนื่อง ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อำนวยการอาวุโส เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2555 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ผลจากการใช้จ่ายภาคเอกชน และการลงทุนที่ขยายตัวดี โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายรถยนต์คันแรก รวมทั้งสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สินเชื่อภาคการค้า สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ส่วนราคาสินค้าเกษตรชะลอตัวตามตลาดโลก โดยเฉพาะราคายางพารา และข้าวเหนียว
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีจากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวสูงมากตามนโยบายรถยนต์คันแรก ซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเติบโตสูง โดยเฉลี่ยแต่ละไตรมาสจะมียอดจำหน่ายทั้งภาคประมาณ 30,000 คัน แต่หลังนโยบายรถคันแรกทำให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้นถึงไตรมาสละ 60,000 คัน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน จ.นครราชสีมา และ จ.ขอนแก่น รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี และ จ.อุดรธานี และที่น่าสนใจยอดขายส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่ารถกระบะเติบโตสูงสุดถึง 232% ขณะที่รถกระบะเติบโตเพียง 130% แสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรในจังหวัดใหญ่ของภาคอีสานเปลี่ยนไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ทั้งสองจังหวัดมีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ที่ จ.ขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเช่าหอพักมาเป็นซื้ออาคารชุดเป็นของตนเอง อีกส่วนซื้อเพื่อการลงทุน ขณะที่ จ.อุดรธานีมีจุดเด่นที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดมีสถิตินักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ทำให้ผู้ปกครองต้องการซื้ออาคารชุด และย้ายนักเรียนเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว ขณะที่การลงทุนเร่งตัวขึ้นจากการก่อสร้างทั้งของภาครัฐบาล การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และของภาคเอกชน เห็นได้จากการจดทะเบียนธุรกิจหมวดการก่อสร้างที่ขยายตัวสูง โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น และการขยายตัวของยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ส่วนรายจ่ายของรัฐบาลโดยรวมเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หลังจากที่ได้มีการกันงบประมาณไว้สำหรับบริหารจัดการน้ำในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ได้เร่งการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงปีหลัง ด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังคงขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกไปยังลาว และกัมพูชาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ส่วนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.48 ชะลอตัวลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.85 ตามราคาอาหารเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.97 ชะลอตัวจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.10 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode