กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการจัดการงานไหมสู่ความเป็นสากล

วันที่ 4 ก.พ. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการจัดการงานไหมสู่ความเป็นสากลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายที่จะยกระดับการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปีของจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นสากลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด )และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้การยกระดับการจัดงานไหมฯ สู่ความเป็นสากลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชุมในวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode