กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดตาก เปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก)

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 

จังหวัดตาก เปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก)

          จังหวัดตาก เปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ณ สนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) ภายในอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  

           วันนี้ (๑ ก.พ.๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) ๒๕๕๘ ณ สนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมพิธีเปิด

           นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการต่างประเทศมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหนึ่งในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ กรมการต่างประเทศจึงให้ความสำคัญต่อภารหน้าที่ที่เชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) เป็นหนึ่งในสำนักงานที่กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้บริการในส่วนภูมิภาคเสมือนกรมการค้าภายในส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทำหน้าที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดตาก มีภารหน้าที่ในการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน ครอบคลุมงานบริการลงทะเบียนผู้ส่งออก การออกหนังสือรับรองทั่วไป หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น

          อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่กรมการค้าต่างประเทศ พิจารณาเปิดสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต ๘ (ตาก) นี้เนื่องจากจังหวัดตากเป็นประตูด้ารเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ทางบกที่สำคัญ มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์เป็นอันดับ ๑ มูลค่าการค้าในปี ๒๕๕๕ สูงเกือบ ๔ หมื่นล้านบาท และจากนโยบายของรัฐบาลสองประเทศระหว่างไทยกับเมียนมาร์ที่ได้มีการเจรจากัน โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด – เมียวดี การปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนม่าร์ เป็นต้น

 

.....................................

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode