กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นจัดตั้งอุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่า

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )
 
การประชุมหารือการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งอุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่า นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งอุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่า ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาและแหล่งซากดึกดำบรรพ์ "เส้นทางอุบลราชธานี-ผาชัน-สามพันโบก-ขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น กำหนดการติดตามการก่อสร้าง "ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภันฑ์ไดโนเสาร์” อำเภอภูเวียง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับสื่อมวลชนและการแถลงข่าวการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภูเวียง-เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัด ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับและการแถลงข่าวฯ อีกทั้งเพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดตั้งอุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่า การจัดทำ Road map ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคด ีศิลปวัฒนธรรมหลายแห่ง แต่ยังขาดการบูรณาการ การเชื่อมโยงในการจัดทำ Road map ดังนั้นในโอกาสอันดีนี้ ที่สื่อมวลชนต่าง ๆ จะได้เดินทางมา จังหวัดขอนแก่นตามกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาและแหล่งซากดึกดำบรรพ์ "เส้นทางอุบลราชธานี-ผาชัน-สามพันโบก-ขอนแก่น”
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันหารือกำหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริม การท่องเที่ยว ภูเวียง-เวียงเก่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูเวียง-เวียงเก่า ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาท่องเที่ยว อันจะทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode