กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 17

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17” รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร มาแล้ว 16 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคและได้มอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน วิธีการรับเข้าศึกษา และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรในครั้งนี้ครั้งที่ 17 งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มกราคม–1กุมภาพันธ์ 2556 ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆสนใจเข้าดูงานกว่าร้อยสถาบันในครั้งที่ผ่านๆมา และในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรจำนวน 134 บูธ ทั้งในจังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร พัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น นอกจากการออกบูธนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557” และมีการสัมภาษณ์พิเศษของรองเดอะสตาร์ ปี 6 เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ใน"ก้าวเดินอย่างริท The Star 6” รวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถาบันต่างๆให้ชมอีกมากมายการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน การแสดงดนตรี กิจกรรมนันทนาการ และถาม – ตอบ มอบรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือตามบูธต่างๆ ที่มอบทั้งข้อมูลความรู้ แนวทางเข้าศึกษา และของที่ระลึกตลอดงาน ในปีที่ผ่านมามีบุคลากรทางการศึกษาทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ที่สำคัญยังมีการบรรยายพิเศษอีกหนึ่งเรื่อง คือ "เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจมุ่งสู่เส้นชัย Admission” ดังนั้นผู้เข้าร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนว ตลอดจนผู้สนใจจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระบบใหม่และแนวทางก้าวสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษาเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจียธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode