กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กลุ่มจักสารกระติ๊บข้าวภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 
กลุ่มจักสารกระติ๊บข้าวภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผศ.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมด้วยทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย ผศ.จรัญ ชัยประทุม อ.ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฐ์ อ.เจด็จ ทองเฟื่อง อ.จิรวุฒิ บุญช่วย นำผล และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วม 50 คน ออกเดินทางบริการวิชาการแก่สังคม ณ บ้านยางคำ ม.13 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสารกระติ๊บข้าวภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การออกบริการวิชาการสู่สังคมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการ การลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าภายใต้แนวคิด "การสร้างสรรค์คุณค่า” การต่อยอดจากสินค้าเดิมให้ดีขึ้นให้เป็นสินค้าใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ การเพิ่มผลผลิต เป็นการพัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของความมั่นคงยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อย่างจริงจังด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เชิงพาณิชย์ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ความแปลกใหม่ สร้างความแตกต่าง ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น
กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านยางคำก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในระยะแรกๆ จะมีเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปทำการเกษตรได้และอยู่เลี้ยงลูกหลานที่บ้าน โดยจะทำในช่วงเวลาว่าง ต่อมามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหมู่บ้านและต้องการจำนวนมากสมาชิกจึงขยายออกไปสู่คนทุกเพศ วัย ระดมกันในครอบครัวช่วยกันสาน เดิมจะสานเฉพาะกระติ๊บข้าวทรงกลมที่ชาวอีสานนิยมใส่ข้าวเหนียวไว้บริโภคแต่ปัจจุบันจะมีรูปทรงให้เลือกมากมาย มีทุกขนาด ใช้สำหรับเป็นของที่ระลึก ที่ใส่เครื่องประดับ เช่น ปิ่นโตไร้สาย กระติ๊บข้าวรูปหัวใจ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode