กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวดโครงงานโครงการนักศึกษาปี 2555

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประกวดงานโครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ผศ.ดร.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า วิชางานโครงการ เป็นวิชาบังคับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ที่จะต้องผ่านวิชานี้ ดังนั้น การประกวดโครงการนักศึกษา จึงเป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศทางวิชาการของคณะฯ มีความเข้มแข็ง นักศึกษารุ่นน้องจะได้เห็นแบบอย่างการดำเนินงานของรุ่นพี่ เป็นการจุดประกายแนวความคิด และเตรียมความพร้อมเมื่อถึงกำหนดเวลาที่นักศึกษาจะได้ดำเนินกิจกรรมเหมือนกับรุ่นพี่ นอกจากนั้น นักศึกษาและผู้เข้าชมยังได้สัมผัสถึงศักยภาพของนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผลการประกวดงานโครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มีดังนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตรังผึ้งเตาชื่อนักศึกษา นายธนเนศ ยศราวาส และนายมงคลธรรม ป้องขวาเลา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุกในแนวแกนตั้งชื่อนักศึกษา นายคมสันต์ อินทร์สุข นายวัฒนพงษ์ อังกลมเกลียว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ชื่อโครงการ ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ชื่อนักศึกษา 1. นายเมธากร อ้วนแก้ว 2. นายบุญญฤทธิ์ สุนทรสุต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.อนุชา แสงรุ่ง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode