กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรุ่นที่ 2

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ ร่วมบูรณาการ การประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานด้านสาธารณภัยร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัยจัดประประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีการบรรยาย เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย เสวนาร่วมมือกันอย่างไร ให้กู้ชีพกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณีส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode