กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ระบุทางจังหวัดจะเร่งสำรวจหาครอบครัวผู้ประสบภัยที่พึ่งตัวเองไม่ได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนภาพรวมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

วันที่ 2 ธ.ค. 2553 )
 
ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง วันนี้(๑ ธ.ค.๕๓) นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ แก่ประชาชนและผู้นำชุมชน พร้อมระดมความคิดเห็นถึงแนวทางป้องกันและการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สืบเนื่องจากสาเหตุการเกิดอุทกภัยวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ทรัพย์สินของทางราชการจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดพัทลุงโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ระดมความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เช่น การแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ การซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ตัดรื้อต้นไม้ที่กีดขวางการจราจร เป็นต้น ทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนผ่อนคลายลงได้ระดับหนึ ่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดพัทลุงในระยะยาวได้ เนื่องจากทรัพย์สิน และพื้นที่ทำกิน โดยเฉพาะสวนยางพาราของประชาชนเสียหายอย่างมาก จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงขึ้น โดยระดมความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชนจากทุกอำเภอกว่า ๕๐๐ คน เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติระยะยาวต่อไป โอกาสนี้นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งทางจังหวัดพัทลุงโดยภาคส่วนต่าง ๆ ได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการบรรเทาลงแล้วอย่างมาก ส่วนผู้ประสบภัยที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ทางจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานออกสำรวจค้นหาเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป ส่วนในภาพรวมของจังหวัด ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง สามารถช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode