กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


สาระน่ารู้
พระองค์......ผู้เป็นมากกว่าคำว่า "พ่อ"

วันที่ 2 ธ.ค. 2553 )
 
๑. พระองค์ท่าน......พ่อผู้บำเพ็ญ " ทาน " © หนึ่งท้าวประกอบมนสะเอื้น อนุเคราะหะอวดทาน
เพื่อชนนิกรสุขะสราญ ฤดิเพื่อ บ่ ยากจน


๒. พระองค์ท่าน....พ่อผู้ยึดมั่นใน "ศีล"
© หนึ่งคือประพฤติศุภะสำรวม จิตะมุ่งมนูญผล
ทรงศีละสังวระวิมล ธุระมุ่งเสวยสวรรค์

๓. พระองค์ท่าน.....พ่อผู้พร้อมเสมอเพื่อ " บริจาค"
© หนึ่งเอื้อบำรุงสมณพราหมณ์ และประดิษฐ์หิตานันท์
โรงเรียนสะพานและคฤหะอัน ชนไข้จะพึงประสงค์


๔.พระองค์ท่าน......พ่อผู้เน้นย้ำถึงคำว่า " ซื่อสัตย์"
© หนึ่งมีมลวิมละใส หฤทัย ธ ซื่อตรง
เป็นนิตย์นิรันตะระธำรง สุจริต ณ ไตรทวาร

๕. พระองค์ท่าน......พ่อผู้ "อ่อนโยน"
© หนึ่งคือหทัยบ่มิกระด้าง บ่มิพึงจะรุนราญ
บ่มิถือพระองค์สมะสมาน มนะน้อมนิยมชม

๖. พระองค์ท่าน......พ่อผู้ทำงานด้วย "ความเพียร"
© หนึ่งเผากิเลสอกุศล มละกลั้ว ณ อารมณ์
ด้วยการบำเพ็ญพิระอุดม วรศาสโนบาย

๗.พระองค์ท่าน.......พ่อผู้ไม่เคย "โกรธ"
© หนึ่งแม้จะมีมนุชะปอง ประติปักษะมุ่งร้าย
เมตตาธิธรรมะวธิหมาย ชนะด้วยอเวรา

๘.พระองค์ท่าน.....พ่อผู้มิเคย "เบียดเบียน"
© หนึ่งท้าวบ่ปองมนะจะเบียน นรพึ่งพระเดชา
ป้องปกพสกนิกรนา- ครแม้นปิโยรส

๙.พระองค์ท่าน.....พ่อผู้เต็มเปี่ยมด้วย "ความอดทน"
© หนึ่งแม้จะมีธุระรำคาญ หฤทัยก็ออมอด
ยามควรก็ทรงกรุณะงด คุรุทัณฑะอาญา

๑๐.พระองค์ท่าน......พ่อผู้ทรงไว้ถึง "ความเที่ยงธรรม"
© หนึ่งคงธำรงนิติประวัติ วรยุกติธรรมา
ทรงงำพิภพศีลกะผา สุกะแม้นมนูเดิม
จาก พระนลคำหลวง
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

© พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ พระร้อยรัดศรัทธาใจไทยทั้งผอง
พระคือพระพิรุณพรำฉ่ำใจปอง พระทรงครองหัวใจไทยทั้งมวล

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล - ประพันธ์
พระองค์......ผู้เป็นมากกว่าคำว่า "พ่อ"
http://www.youtube.com/watch?v=T-Z5vRQBLvs We Love KING

ติณณ์ สังฆภัณฑ์และประติมากรรม
www.tintin-meritshop.com
โทร 081 922 2082 Fax: 02 636 3545
email: phuchalee@yahoo.com
mailbox@tintin-meritshop.com
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode