กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานโคเนื้อ-กระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 18 ม.ค. 2556 )
 
งานโคเนื้อ – กระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556
นายสมัย ศรีหาญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 แจ้งว่า กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานโคเนื้อ – กระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ร่วมในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ "โค – กระบือไทย ก้าวไกลสู่อเซียน” โดยกิจกรรมและนิทรรศการในงานดังกล่าว ประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการปศุสัตว์ โดยเน้น คุณค่าโค กระบือไทย ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคม จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ สมาคม ชมรม และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ซึ่งนิทรรศการแบ่งออกเป็นนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่ การแสดงพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ และแปลงหญ้าและพืชอาหารสัตว์ และการผลิตไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ และนิทรรศการ โปสเตอร์ประกอบคำบรรยาย ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตย์ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตโค กระบือ เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ โรคและวัคซีนป้องกันโรคในโค กระบือ โรงเรียนสอนไพนา มีการประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมสัมมนาเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และการประกวดสัตว์ การแข่งขันการประกวดสัตว์ การประกวดวาดภาพระบายสีเรื่อง โค – กระบือไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เป็นต้น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode