กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

วันที่ 14 ม.ค. 2556 )
ชลธิชา สุวรรณ / ส.ปชส.อุทัยธานี
 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

            พลโท จักรภพ ภูริเดช ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
           คุณสมบัติของผู้สมัคร - ชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี - เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป - บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ ซม.
          วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พื้นที่โครงการในพระองค์ ๙๐๔ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๕๖-๐๘๙๓ , ๐๒-๔๕๖-๙๔๕๒ และดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ http://www.gad.moi.go.th/ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์”
      
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทานเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode