กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556”

วันที่ 12 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1603 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้(วันเสาร์ที่12 มกราคม 2556)เวลา 09.50น.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน"วันเด็กแห่งชาติประจำปี2556”ของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์,นางสาวอัมพวัน เจริญกุล,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์,นายสุวัฒน์ ม่วงศิริเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารกปส.ฯลฯให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 งานวันเด็กปีนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยใฝ่รู้ ก้าวสู่อาเซียน”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายสไตล์อาเซียน,ประกวดอ่านข่าวภาษาไทย และภาษาอังกฤษในห้องส่งจำลอง,ประกวดวาดภาพระบายสี,ประกวดร้องเพลง,นิทรรศการอาเซียนฯลฯซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน สทท.และสวท.โดยในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้คำขวัญว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” .เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode