กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีจัดงานวันคนพิการสากลบูรณาการกับงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (10 ม.ค. 56) เวลา 09.30 น. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลบูรณาการกับงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  นายชินทัต วิภาสธวัช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันคนพิการสากล นางพรทิพย์ ห่านตระกูล นายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงานคำขวัญของนายกรัฐมนตรี    ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของสถาบันนวัตกรรม TOT อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันเด็กคนพิการสากลประจำปี 2555 ขึ้นวันที่ 10 มกราคม 2556 บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของสถาบันนวัตกรรม TOT อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลและสานฝันวันเด็กแห่งชาติ เสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้วยการรวมกลุ่ม และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดเจตคติที่ดียอมรับความสามารถของคนพิการซึ่งจะนำสู่การมีงานทำของคนพิการ

กิจกรรมหลัก ๆ  ในการจัดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย การแสดงผลงานนวัตกรรมกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการ การแสดงของเด็กพิการ บริการตรวจสุขภาพ บริการให้คำแนะนำด้านอาชีพและการจัดหางานคนพิการ การแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ บริการด้านทะเบียนคนพิการ การมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคล และองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนในการดำรงชีวติอิสระคนพิการ ซึ่งภายในงานมีเด็กพิการ คนพิการ และครอบครัวคนพิการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานจำนวนมากด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและดีใจที่ทุกคนเห็นความสำคัญของคนพิการและให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมมากขึ้น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode