กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เด็กๆ ในจังหวัดขอนแก่นเข้าชมอนุสรณ์สถานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์เนื่องในวันเด็ก ปี 2556

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
 
เด็กๆในจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจเข้าชมอนุสรณ์สถานบ้านพักรับรองจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความสำคัญของอนุสรณ์สถาน เป็นจำนวนมาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2556 ที่ อนุสรณ์สถานบ้านพักรับรองจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดให้เด็กเข้าชมอนุสรณ์สถานบ้านพักรับรองจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความสำคัญของอนุสรณ์สถาน อนุสรณ์สถานบ้านพักรับรองจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ พุทธศักราช 2502 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของไทย เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นรูปธรรมมากที่สุด มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นประกรรมการและกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแรก พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้ปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ริมบึงแก่นนคร โดยกางเต็นท์ทหาร ร่วมกับคณะผู้วางแผนต่อมาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการการพัฒนา ณ บ้านพักรับรองริมบึงทุ่งสร้าง และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นที่วางแผนพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ( 2504-2509) เป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อมาในปัจจุบัน บ้านพักรับรองแห่งนี้จึงเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นที่จะระลึกถึงคุณงามความดี ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ซึ่งมีคุณูปการในด้านต่างๆ ต่อประชาชนชาวอีสานและจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มกราคม 2556 รร.อนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น จำนวน 350 คนเข้าชม วันที่ 11-12 มกราคม 2556 รร.สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1จำนวน 300 คน เข้าชม ส่วนวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode