กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมข.จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เกษตรอีสานอาหารปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2556 "เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 15 แห่งให้ความร่วมมือในการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2556 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญการจัดงานว่า "เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารนิทรรศการจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการเกษตร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยการเกษตรระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล นิทรรศการพืชทดแทนพลังงาน ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร การจัดแสดงระบบการทำฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ขณะเดียวกันมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นิทรรศการฝนหลวงสู่ปวงประชา โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นิทรรศการแปลงสาธิต แปลงพืชเศรษฐกิจ แปลงไม้ดอกเศรษฐกิจ และแปลงพืชผักผสมผสาน โดยกรมวิชาการเกษตร, นิทรรศการด้านการผลิตอาหารปลอดภัยและการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชน ฯลฯ นอกจากนี้ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลของเอกชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ การเสวนาวิชาการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร มหกรรมอาหารอีสานเพื่อสุขภาพ การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดสวนหย่อมเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง การประกวดการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง การประกวดปลาสวยงาม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 มุ่งเน้นเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรและชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากกลุ่มเกษตรกร นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจมาเที่ยวชมงาน สามารถติดต่อมัคคุเทศก์นำเที่ยวเป็นการล่วงหน้าได้ที่ 0-4320-2360, 0-4320-2365 หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลข 08-9418-9428 และ 08-9622-1684 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode