กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม หัวหน้าคณะทำงาน รองหัวหน้าคณะทำงาน รองหัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการของแต่ละฝ่ายประชุมการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละด้านในวันที่ 10 มกราคม 2556เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ตามที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มีมติแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัดและเห็นชอบให้จังหวัดทำโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัดขั้นตอนต่อไปคือการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดย พณ ฯ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติจะเดินทางมาเป็นประธานในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตามที่ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เป็นแนวทางการดำเนินงาน จังหวัดมีหมู่บ้าน จำนวน 2,496 หมู่บ้าน/ชุมชน 541,778 หมู่บ้าน โรงเรียนมะยมศึกษา 28 แห่ง รร.ขยายโอกาสและเอกชน 301 โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 11 แห่ง มหาวิทยาลัย 4 แห่ง วัด 505 แห่ง สถานประกอบการ 50 แห่ง สถานบริการ 65 แห่ง ร้านเกมส์ 1,205 แห่ง หอพัก 725 แห่ง เรือนจำ 3 แห่ง สถานพินิจและคุมครองเด็ก 1 แห่ง มีการปราบปรามผู้ค้า 820 ราย นำผู้เสพเข้าบำบัดรักษา 3,500 ราย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode