กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมทรัพยากรน้ำเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแก้ไขปัญหาพื้ยที่วิกฤตห้วยสายบาตร

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
 
กรมทรัพยากรน้ำเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแก้ไขวิกฤติน้ำพื้นที่ห้วยสายบาตร ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 11 ห้วยสายบาตร โครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ โดยมี นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน โครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาแล้ว 3 ครั้ง รวม 5 เวที ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพ่อนำเสนอผลการศึกษาด้านต่างๆ ต่อการพัฒนา ผลการศึกษาด้านวิศวกรรรมโครงการแก้ไขวิกฤติน้ำพื้นที่ห้วยสายบาตร ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ตลอดจนเสริมสร้างโครงข่ายระบบน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค้าผลผลิต พร้อมหาแนวทางมาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือการชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแกนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode