กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พระสงฆนานาชาติพร้อทมสวดมนต์ข้ามปีทำดีให้ในหลวง ขอนแก่น

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 )
 
พระสงฆ์นานาชาติพร้อมกันสวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวงในงาน COUNT-DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี 2012จังหวัดขอนแก่น วันขึ้นปีใหม่ 2556 จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม เทศบาลนครขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ร่วมกับ วัดหนองแวงพระอารามหลวง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน COUNT- DOWN MONG-KOL สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 19.19 – 00.19 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อสร้างค่านิยมให้คนขอนแก่นเห็นความสำคัญของการทำบุญปฏิบัติธรรม เปลี่ยนความคิดใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเว้นจากอบายมุขตลอดชีวิต และดำรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพัฒนาให้เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืน นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น จัดงานสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ในภาคอีสาน เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมของคนไทยให้ลดละเลิกจากสิ่งมึนเมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พาครอบครัวใส่ชุดขาวไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิดที่ว่า เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน เริ่มต้นดี ชีวิตดี หากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ก็จะสามารถสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สังคม ทำให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น สามารถลดปัญหาการเกิดจากการดื่มสิ่งมึนเมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดๆได้ในอนาคต กิจกรรมงาน COUNT-DOWN MONGKOL สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 นี้ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 19.19-00.19 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง พบกับการสวดมนต์ข้ามปีของพระสงฆ์นานาชาติที่สวดมนต์ข้ามปีพร้อมๆกับ พระสงฆ์จากทุกวัดทั่วโลก เพื่อสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคลครอบจักรวาล การเทศนาจากพระนักเทศน์ชื่อดัง พระอาจารย์สุรเดช รตนเมธี จากธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ ลำปาง ศิษย์เอกพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พร้อมด้วยสาวน้อยร้อยเวที น้องเจอร์ซี่ อาร์สยาม จูเนียร์ รับเสื้อสวดมนต์ข้ามปี 3,000 คนแรก รับของขวัญปีใหม่สำหรับครอบครัวผู้โชคดีที่พาครอบครัวมาสวดมนต์ข้ามปี รับวัตถุมงคลต้อนรับโชคดีวันปีใหม่ หลวงพ่อคูณยกกำลังสอง รับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และปล่อยลูกโป่งให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย จำนวน 26,000 ลูก ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในปีแห่งมหามงคลครบ 26,000 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนขอนแกนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มีบริการน้ำดื่มผลไม้ฟรีตลอดงาน. ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode