กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร้านค้าซื้อของเก่าสีเขียวปี 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 )
 
กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2556 นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและวัสดุอันตราย กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการและผู้อาศัยข้างเคียงรวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ร้านรับซ้อของเก่าได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้าน ให้เป็นร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดในกรุงเทพมหานคร ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร สุพรรณบุรี นนทบุรี นครนายก สมุดสงคราม บึงกาฬ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธร สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา โดยภายใต้โครงการจะมีการรับสมัคร ร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมิน ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ซึ่งร้านเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำถึงโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้าน และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบุคลากรของรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินการร้านรับซื้อของเก่า โดยร้านรับซื้อของเก่าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้ปิดกิจการในช่วงระยะเวลา ที่เข้าร่วมโครงการ ร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่า สีเขียว ประจำปี 2556 สามารถขอใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป- 31 มกราคม 2556 ที่สำนักกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทร. 02-298-2408-11 หรือทาง E-mail Recycle99@gmail.com สามารถดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว๊ปไซด์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode