กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหกรรมสร่างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 27 ธ.ค. 2555 )
 
มหกรรมการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิเศษและคนพิการ นายไพบูลย์ ไชรัตน์ ประธานเครือข่ายองค์กรชมรมคนพิการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรมชมรมคนพิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสโมสรบุคคลพิเศษและคนพิการหัวใจเพชรซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ภาคประชาชนจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิเศษ และคนพิการจังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 มุ่งเน้นให้ทุกบุคคลที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการได้รับสิทธิและโอกาสก้าวสู่มิติ สุขภาพที่ดีแห่งชีวิตที่มีความสุข จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งมิตรภาพและไมตรีจิตพร้อมการนำเสนอความสามารถของประชาชน เยาวชน ทั้งที่มีความพิการและไม่พิการรวมถึงกิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรลักลุ่มต่างๆ ได้จัดทำในแต่ละพื้นที่ กิจกรรมเพื่อคนรักษ์สุข มีการตรวจสุขภาพ บริการนวดไทย นวดท้าวฟรี พร้อมจัดแสดงดนตรีการกุศลในวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ศาลประชาคม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการคัดเลือกบุคคล เข้ารับรางวัล 85 คณทำดี ที่ใครยังไม่แลเห็น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode