กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยหลายรูปแบบทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยเฉพาะอุบัติภัยบนท้องถนน รัฐบาลและหน่วยงานหลายภาคส่วนได้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเป็นระบบด้วยการเริ่มปลูกฝังในระดับครอบครัว ระดับองค์กร ขยายผลสู่ชุมชน ภาครัฐและสื่อมวลชนอันจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะประเมินค่ามิได้แล้วยังมีส่วนช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี

          วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติในการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยด้วยการร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติโดยไม่ประมาทและจังหวัดปทุมธานีโดยนายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มาเป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2555 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย ณ บริเวณท่ารถโดยสารขาออก ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี เวลา 09.00 น. เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากบางส่วนก็อยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนานแต่ประชาชนทุกคนจะต้องตั้งอยู่ในความมีสติ ไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจทำให้เกิดความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้

          จังหวัดปทุมธานีได้ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมความพร้อมในสองส่วนหลักในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรทั้งเรื่องของรถและถนนหนทางและการป้องกัน ป้องปรามและเอาผิดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งเป้าหมายของจังหวัดปทุมธานีคือลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บและจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากจราจรทางบกลงให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 และในยามปกติด้วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode