กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วุฒิสภาจัดอบรบผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
  วุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”แก่ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี

      วันนี้  (23  ธ.ค. 55)   นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2  ณ ห้องเทพราช  โรงแรมซันธารา เวล เนส รีสอร์ท  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา      โดยมี นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นาย สุรชัย ชัยตระกูลทอง  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี นาย สุโข วุฑฒิโชติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ  พันตำรวจเอกพายัพ ทองชื่น  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว  นาย สุรเดช จิรัฐติเจริญ  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี นาง นรรัตน์ พิมเสน  เลขาธิการวุฒิสภา และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวนทั้งสิ้น120 คน  ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 23 -25  ธันวาคม 2555

       สำหรับการจัดอบรบผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทบาทรัฐธรรมนูญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดวิถีชีวิตในครรลองของประชาธิปไตยตลอดจนเป็นการเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาธิปไตยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างทัศนคติเกี่ยวกับวุฒิสภา เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เยาวชนสนใจการเมืองอย่างถูกต้องตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอีกทั้งเป็นการ สร้างเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยรวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป  ทั้งนี้การอบรบดังกล่าวจะมีทั้งการบรรยายภาควิชาการ  การร่วมแสดงความคิดเห็นและทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตส่งเสริมงานศิลปาชีพ(ภาคกลาง) จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งภายหลังจากการอบรมเป็นเวลา 3วัน ผู้รับการอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรทุกคนด้วย

 

                                                                                    *********************

ชาญณรงค์ /ข่าว-ภาพ

ส.ปชส.ฉะเชิงเทราเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode