กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ครบรอบ 15 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ราชภัฏราชสีมากับทิศทางการพัฒนา "อนาคตโคราช อนาคตเรา"

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานครบรอบ 15 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ณ หอประชุม อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติจากนั้น ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทาง การพัฒนาโคราชในอนาคต" ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง "อนาคตโคราช อนาคตเรา" โดย ฯพณฯประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณกงกฤช หิรัญกิจ ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจบริการ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง คุณจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิต วิทยาลัย พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อจุดประกาย ความคิดทางรัฐประศาสตร์ให้กับรุ่นน้องได้มีแนวทาง ในการเรียน การดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จต่อไป สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบัน กระแสสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หรือแม้แต่สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ ทิศทางการพัฒนามีความผกผัน กระแสสังคมก่อให้เกิด ความสับสนขึ้นกับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งเป็น"ที่พึ่งของท้องถิ่น" จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาโคราช ได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode