กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองผู้ว่าฯ นฐ. ประชุม อจร.ติดตามการดำเนินงานแผนแม่บทฯ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2555 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผ่นแม่บทฯ จังหวัดนครปฐม แผนงานระยะเร่งด่วน สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการปรับปรุงการจัดการจราจรบริเวณจุดที่มีปัญหาการจราจร ติดขัดในระยะเร่งด่วน ได้แก่ บริเวณสี่แยกสนามจันทร์ บริเวณสี่แยกรถไฟ บริเวณสี่แยกวัดเสน่หา และบริเวณสี่แยกทุ่งพระเมรุ ในส่วนของบริเวณสี่แยกสนามจันทร์ได้ทดลองเปิดประตูเข้า – ออกมหาวิทยาลัยศิลปากร ประตูด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในบริเวณถนนมาลัยแมน เพื่อเป็นการระบายการจราจร โดยเริ่มดำเนินการลองตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 และจะให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะปิดให้บริการ รวมทั้งการขยายช่องการจราจรรอเลี้ยวขวาเข้าถนนยิงเป้า พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง การปาดมุมเลี้ยวบริเวณทางแยกทั้ง 4 จุด ในบริเวณสี่แยกทางรถไฟ และสี่แยกวัดเสน่หานั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ มีการตีเส้นจราจร, ขยายผิวการจราจร โดยมอบให้เทศาบาลนครนครปฐมและแขวงบำรุงทางนครปฐมพิจารณาร่วมกันดำเนินการ ส่วนบริเวณสี่แยกทุ่งพระเมรุได้มีการแก้ไขลักษณะทางกายภาพด้วยการปาดมุมเลี้ยวฟุตบาท เพื่อสะดวกต่อการสัญจร และโครงการปรับปรุงจุดที่มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้งบนโครงข่ายถนน ได้แก่ จุดกลับรถไทยแลนด์ (ทางหลวงหมายเลข 4 กม.ที่ 59+200) มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพไหล่ทาง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณ สำหรับจุดกลับรถบัวหลวง (พุทธมณฑล สาย 4 กม.ที่ 7) จะติดตั้งสัญณาณไฟแดงในทุกจุดกลับรถ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจเส้นทางอยู่ และในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การจอดรถ และการจราจรรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ตามแผนงานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมได้รับไปศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการทดลองเดินรถแบบทางเดียว รอบองค์พระปฐมเจดีย์นั้นได้เริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจะทำการยกเลิกการเดินรถทางเดียวในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ในเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ทำการพิจารณาหาข้อเหมาะสมในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จังหวัดนครปฐม ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุข(น.ส.ศรัญญา ลิ้มประเสริฐยิ่ง /นักศึกษาฝึกงาน)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode