กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการทุนการศึกษาฟินิคซ์เพื่อชุมชนครั้งที่ ๑๓ กว่า ๑ ล้านบาท

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )
 
มอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาทในโครงการ "ทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 293 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ในโครงการ "ทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 นายอำนวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ เปิดเผยว่า "บริษัทฟินิคซฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการทุนการศึกษาฟินิคซฯ เพื่อชุมชนขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน ในตำบลโคกสูง ตำบลกุดน้ำใส และตำบลม่วงหวาน การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 นี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาข้างต้น โดยการพิจารณาของผู้นำชุมชน และคณะกรรมการทุนการศึกษาบริษัทฟินิคซ ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้นักเรียนทุนที่เรียนดี ได้รับทุนต่อเนื่องจากผลการเรียนตามที่กำหนด นักเรียนทุนที่ผ่านการสอบแข่งขัน การมอบทุนแก่นักเรียนทุนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน/ โดยการพิจารณาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการในชุมชน ตำบลละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกของกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน ปีละ 30,000 บาท รวมทุนที่มอบ 13 ครั้ง จำนวน 3,651 ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนกว่า 10 ล้านบาทและในวันนี้ / นอกจากพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว / ได้มีบู๊ทแสดงนิทรรศการ ของนักเรียน /โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา /ที่ได้นำโครงการเพาะเห็ดจากผงไม้ยูคาลิปตัส / และการผลิตถั่วงอก / ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟินิคซ / เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 12 ถือเป็นความสำเร็จและความร่วมมือของเยาวชนรอบโรงงานอีกกิจกรรมหนึ่ง เอสซีจี เปเปอร์ เป็นองค์กรธุรกิจที่ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode