กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มรภ.อุดรธานีทึ่ง นสพ.อ่างแก้ว ม.เชียงใหม่ พร้อมดูงานสื่อดิจิตอลม.แม่โจ้

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
 
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า "คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาจำนวนกว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว และสถานีวิทยุ F.M. 100 MHz. ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิทยุ โทรทัศน์ และสตูดิโอถ่ายภาพคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดี
ดร.จิรภรณ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดี และดีใจที่ได้รับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุF.M.100 MHz. และหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ คณะการสื่อสารมวลชน ยินดีที่จะหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
รศ.จักรภพ วงศ์ละคร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคณะใหม่ที่เปิดสอนสาขาการสื่อสารดิจิตอล ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากกรณีศึกษา ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้
สำหรับการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ด้านนิเทศศาสตร์ และเรียนรู้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย และนำมาปรับตัวก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม2555 มีคณาจารย์เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ อาจารย์สุพรรษา ปัญญาทอง และอาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode