กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จับมือ Yuxi Normal University เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างประเทศ

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา กับ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 โดยมี Dr. Wang Libin President Mr. Zhou Jianshe Director, Faculty of Sciences Mr. Luo Jiaying Director, Faculty of Politics & Law Mr. Shi Suiying Director, Faculty of Chinese Language & Literature Mr. Gao Hong Director , Faculty of Education Ms. Pang Zeling Director of Library Management Ms. Yang Chun Chief of Chinese Teaching for Foreigners จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐ ประชาชนจีน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาไทย และภาษาจีน ร่วมให้การ ต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึก ความร่วมมือกับ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับบัณฑิตจาก YXNU มาปฏิบัติงานสอนภาษาจีน และได้ส่งนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาจีน และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไปศึกษาภาษาจีนที่ YXNU ในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์เดินทางไปช่วยควบคุมดูแล จากนั้นจึงมีการบันทึกลงนาม ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย และ YXNU จึงส่งอาจารย์ อาสาสมัคร คือ อาจารย์หยาง ติ้งเซิ้ง มาปฏิบัติงานสอนภาษาจีนให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนเดินทางไปศึกษาที่ YXNU เป็นเวลา3 เดือน จากกิจกรรมความร่วมมือที่ต่อเนื่อง คณะผู้บริหารจาก YXNU จึงมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและลงนามความร่วมมือ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาไทย สำหรับนักศึกษา YXNU ที่จะเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1/2556 รวมถึงประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสอง มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode