กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 8เพื่อทดสอบความสามารถเด็กไทย

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ซึ่งมีผู้เข้าร่วม สอบแข่งขัน จำนวน 546 คน จากโรงเรียนในจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สระแก้ว อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ กรุงเทพมหานคร ทางโปรแกรมวิชาฯ จะประกาศผลผ่านเว็บไซต์ http://www.sciencetech.nrru.ac.th/ พร้อมติดประกาศที่อาคาร 32 ชั้น 1 และจะแจ้งผลการสอบทางไปรษณียบัตรไปยังโรงเรียนและ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 32.03.01เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode