กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเพื่อสุขภาวะ ภาคกลาง

วันที่ 17 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้(17 ธ.ค.55) เวลา 10.30 น. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเพื่อสุขภาวะภาคกลาง ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี

นางฐนิวรณ์รณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

          ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับประเทศในภูมิภาคอีก 9 ประเทศในปี 2558 และประเทศไทยนั้นมีร้านอาหารและแผงลอยอยู่ไม่น้อยกว่า 300,000 ราย มีจำนวนคนในอุตสาหกรรมนี้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ซึ่งเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบ แรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสมาคมภัตตาคารไทยซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพในการประกอบการค้าอาหารที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ร้านอาหารและแผงลอยมีการพัฒนามาตรฐาน เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวติดต่อค้าขายกันโดยเสรีของคนจำนวนเกือบ 600 ล้านคนในปี 2558 อันเป็นโอกาสและความเสียหาย หากเตรียมตัวกันได้ไม่ดี การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมร้านอาหารและแผงลอยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นการเรียนรู้ต่อยอดไปสู่โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาร้านอาหารและแผงลอยในแต่ละภูมิภาคถึงความต้องการ การบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี ลดการบริโภคหวาน มันและเค็มในแต่ละเมนูอาหาร ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

          การประชุมของเครือข่ายร้านอาหารและแผงลอยของภาคกลางครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายของภาคกลางรวม 12 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 130 คนเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้เวลาการประชุมจำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-18 ธันวาคม 2555
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode