กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอบรมทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช)

วันที่ 14 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้(14 ธ.ค. 55) เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช) มีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำเนินการฝึก และผู้เข้าอบรมเข้าร่วมพิธี ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ได้จัดการฝึกอบรมทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทบทวนความพร้อมของมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ด้วยการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยที่มีผลกระทบกับความมั่นคงและเสริมสร้างให้ตระหนักในหน้าที่ ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ต่อไป

          โดยการฝึกทบทวนในครั้งนี้ มีการฝึกอบรมในเรื่องการฝึกเบื้องต้นของทหารเพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัว พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติและเรื่องภัยคุกคามอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode