กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
อาจารย์ราชภัฏโคราช ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมบรรณาธิการวารสารนานาชาติ Asian Social Science

วันที่ 14 ธ.ค. 2555 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ วิมลธรรม อาจารย์โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมบรรณาธิการ และปฏิบัติหน้าที่ Peer Review ประจำวารสารนานาชาติ Asian Social Science ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Australian Business Dean Council, Directory of Open-Access Journals, EBSCOhost, Google Scholar, Lockss, KPK Open Achieves Harvester, ProQuest, The Excellence in Research for Australia, Ulrich's และ Universe Digital Library โดยการคัดเลือกของ The Canadian Center of Science and Education โดยระยะเวลาในการคัดเลือกเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2555 รวมเวลา 4 เดือน หน้าที่ คือ เพื่อคัดกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยซึ่งถูกส่งมาจากหลากหลายประเทศ ก่อนการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 16 พ.ย. 2555-16 พ.ย. 2557 อนึ่ง ในทีมกองบรรณาธิการดังกล่าวมีนักวิชาการจากหลายประเทศ อาทิ ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอเมริกา ประเทศจอร์แดน ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศแคนาดา ประเทศโปแลนด์ เป็นต้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode