กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชมรมส่วนปาล์มทุ่งรังสิต เรียกร้องให้แก้ไขราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (11ธ.ค.55) เวลา 10.20 นาฬิกา ชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตโดยมี นายมนัส พุทธรักษ์ รองประธานชมรมสวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต และตัวแทนเกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตเข้าพบ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ. ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำทันตกต่ำ ซึ่งมี        นางรีนัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

                เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท ในขนาดที่ต้นทุนการผลิต กิโลกรัมละ 4.29 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไม่สามารถยืนอยู่ได้รวมทั้ง เกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิต ซึ่งมีอยู่ 400 กว่าราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,200 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 300,000 กิโลกรัม จึงได้มาเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อีกครั้งหลังจากได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี นาย กิติรัตน์ ณ ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดต่างๆทางภาคใต้โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลละ 6 บาท

                สมาคมปาล์มน้ำมันแต่ละจังหวัดทีได้รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยได้ทำปฏิญญาร่วมกันการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาปาร์มน้ำมันให้สูงขึ้นและรองรับผลกระทบในการก้าวไปสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 อีก 2 ปีข้างหน้า

 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode