กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยันทึกเทปรายการฟื้นฟูประเทศไทยป้องกันภัยประชาชนออกอากาศทางช่อง ๑๑

วันที่ 7 ธ.ค. 2555 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบันทึกเทปรายการ "ฟึ้นฟูประเทศไทย ป้องกันภัยประชาชน”ออกอากาศช่อง ๑๑ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บันทึกเทปรายการ "ฟึ้นฟูประเทศไทย ป้องกันภัยประชาชน” ณ บ้านตอกแป้น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอสาระเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทำการออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๓๐-๑๑.๕๕ น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการฯ ว่า ปัญหาภัยแล้งถือว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน โดยรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะเร่งดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน หรือน้ำสำหรับการอุปโภค เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขและบรรเทาเยียวยาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอยู่แล้วกำหนดวาระเร่งด่วนของจังหวัดที่จะดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือ และบรรเทา เพื่อที่จะสนองตอบนโยบาลของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์แล้ง โดยได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เข้าใจสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำ ในภาพรวมนั้นประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน ก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข อันเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode