กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกนมอบนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 ธ.ค. 2555 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ ( ๗ ธันวาคม ๒๕๕ค๕) ณ โรงแรมแก่นอินท์ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมมอบนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการขอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ รวม ๑๕๒ คน นายชูสม รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนปี ๒๕๕๖ นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ซักซ้อม สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode