กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดตาก ร่วมกับโตโยต้าและเครือข่ายฯจัดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว

วันที่ 7 ธ.ค. 2555 )
จ.ตาก
 
จังหวัดตาก ร่วมกับโตโยต้าและเครือข่ายฯจัดเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว
             จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัทโตโยต้าและเครือข่ายศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัย ถนนสีขาว เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
             นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากร่วมกับบริษัทโตโยต้า พร้อมเครือข่ายศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม "เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว”จังหวัดตาก โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะเน้นในเรื่องการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการรถใช้ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีปัจจัยเกิดจากคน รถ และสภาพแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และเพื่อรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยวินัยและน้ำใจ” ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ ลานออกกำลังกายแอโรบิก ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
            ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เมืองแห่งเรียนรู้ ประกอบด้วย เมืองจำลอง ถนนเรียนรู้สู่ความปลอดภัย ชมภาพยนตร์สั้นถนนสีขาว การถ่ายทอดความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย การให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย การส่งเสริมความรู้ด้านการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้ตรวจสภาพรถด้วยตนเอง และส่วนที่ ๓ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความบันเทิง พบกับดาราดัง จ๊ะจ๋า พริมรดา และจักจั่น อคัมย์ศิริ การประกวดขับร้องเพลงของเยาวชน และเกมแข่งวินัยปลอดภัยถึงจุดหมาย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม "เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว”จังหวัดตาก วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ ลานออกกำลังกายแอโรบิก หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
 
                                  ……………………………………………เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode