กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 6 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (6 ธ.ค. 55 ) เวลา 13.00 น. นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งมีหน่วยงานราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานป่าไม้ จังหวัดปทุมธานี

                เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สำนักงานป่าไม้ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อให้หน่วยงานมีความสามัคคี ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของสำนักงาน และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวให้มีความสวยงาม สะอาด     และน่ามองยิ่งขึ้น

                โดยกิจกรรม Big Cleaning Day มีหน่วยงานในสังกัดร่วมมือทำความสะอาดสำนักงานป่าไม้ จังหวัดปทุมธานีกันอย่างพร้อมเพรียง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode