กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ๑๖ หมู่บ้าน

วันที่ 6 ธ.ค. 2555 )
 

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนต้นแบบ ๒๕ ตาสัปปะรดใน ๑๖ หมู่บ้าน นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอบ้านแฮด เปิดเผยว่า อำเภอบ้านแฮดกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับคืน ปฏิบัติการ X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน เดินรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาด ยาเพสติด ๑๖ หมู่บ้านแจกป้าประกาศเจตนารมณ์ –วาระของหมู่บ้าน กิจกรรมการแจ้งเบาะแสและข้อมูลผู้เสพ-กลุ่มผู้ค้า จากผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ๒๕ ตาสัปปะรด และการเผาทำลายข้อมูล ณเทศบาลโคกสำราญ ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๔ ขอนแก่นระบุแก้ปัญหายาเสพติด เร่งดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อมเอ็กซเรย์เชิงรุก ๙๐ วัน ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประชาชนในชุมชนได้นำบุตรหลานเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจการให้ข้อมูล ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จคือ ต้องหยุดการค้าการเสพในชุมชน ซึ่งนอกจากการทำงานอย่างจริงจังของหน่วยงานต่างๆ แล้ว สิ่งที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การร่วมกันป้องกันการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดอย่างเหมาะสม ตลอดจนการติดตามผล เพื่อไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดอีก โดยจะเน้นการสร้างความตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาว่า เป็นปัญหาของส่วนรวมที่ต้องช่วยกันแก้ไข ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode