กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ลิลลี่ เผยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบขององค์กร

วันที่ 4 ธ.ค. 2555 )
IQ
 

อินเดียนาโพลิส--4 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
-- บริษัทเปิดเผยถึงความคืบหน้าของปัจจัยบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และการดำเนินการที่เกี่ยวกับสังคมหลายรายการ
อิไล ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี (Eli Lilly and Company) (NYSE: LLY) ได้เปิดเผยรายงานความคืบหน้าของความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี 2554/2555 (www.lilly.com/Documents/Lilly_2011_2012_CRupdate.pdf) รายงานได้ระบุถึงความก้าวหน้า และความคิดริเริ่มต่างๆตั้งแต่รายงานความรับผิดชอบขององค์กรฉบับเต็มประจำปี 2553/2554 ของลิลลี่ รายงานความคืบหน้าของปีนี้ และรายงานฉบับเต็มของปีที่แล้ว ซึ่งเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ของบริษัทลิลลี่ที่ www.lilly.com
ดร. จอห์น ซี. เลชเลเทอร์ (John C. Lechleiter) ประธาน ผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลิลลี่ กล่าวว่า "เรากำลังรวบรวมแนวคิด "การแบ่งปันคุณค่า” ให้อยู่ในรูปแบบการดำเนินกิจการของเรา การใช้ความชำนาญในการทำธุรกิจของเราเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการที่กดดันของสังคมทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆในการให้บริการโซลูชั่น เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลิลลี่ และสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีอาการที่ดีขึ้น เราจึงช่วยเหลือชุมชน และสังคมของผู้ป่วยเหล่านั้น เพื่อความก้าวหน้า”
ลิลลี่ บริษัทชั้นนำที่ให้การสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ นำเสนอรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบริษัทของเป้าหมายด้านความรับผิดชอบขององค์กรและการดำเนินการต่างๆ รายงานประกอบด้วยความคืบหน้าโครงการระยะยาวต่างๆ และข้อมูลสำหรับปี 2554
รายงานของบริษัทลิลลี่มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้:
- ลิลลี่ มอบสิ่งของบริจาคเพื่อการกุศลมูลค่ามากกว่า 590 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 (ประกอบด้วยเงินสด ผลิตภัณฑ์ และสิ่งของบริจาคอื่นๆ) รวมถึงการบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยของบริษัท ซึ่งช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 250,000 ราย
- บริษัทเปิดตัวโครงการ The Lilly Global Health Innovation Campaign ซึ่งหมายรวมถึงโครงการความรับผิดชอบขององค์กรที่โดดเด่นของลิลลี่ 2 โครงการ ได้แก่ The Lilly NCD Partnership และ The Lilly MDR-TB Partnership ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อรักษาสุขภาพสำหรับประชาชนที่มีความต้องการบริการรักษาสุขภาพในประเทศที่กำลังพัฒนา
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากองค์กร Human Rights Campaign ในสาขา "Best Place to Work: Corporate Equity Index”
- เลือกพนักงาน 200 คนเป็นอาสาสมัครทุก 2 สัปดาห์ ในเวลาทำงาน ซึ่งลงพื้นที่ในประเทศที่ประชาชนขาดแคลนทรัพยากร หรือไม่สามารถเข้าถึงการบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้
- ลดอัตราการบาดเจ็บสาหัส และการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดการเสียเวลาลงอย่างละ 50% (จากปี 2540)
- ลดปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่า 25% และลดขยะฝังกลบได้ 40% เมื่อเทียบกับปี 2540
- ปรับปรุงศักยภาพการใช้พลังงานได้มากกว่า 15% เมื่อเทียบกับปี 2540 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 15%
รายงานความคืบหน้าความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี 2554/2555 ของบริษัทลิลลี่ยังทำหน้าที่เป็นรายงานความคืบหน้าประจำปีของบริษัทให้แก่องค์กร United Nations Global Compact (UNGC) ในฐานะผู้เซ็นสัญญากับ UNGC ลิลลี่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทประจำปีเป็น 10 หัวข้อหลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน, แรงงาน, สภาพแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
รายงานแสดงรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในหัวข้อดังต่อไปนี้:
- ดำเนินกิจการอย่างมีศีลธรรม และโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วย ความปลอดภัย อุปทานเวชภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างมีศีลธรรม การรักษาความลับของคนไข้ การเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิก และรายงานทางการเงินแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภพ
- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเวชภัณฑ์ และความพยายามในการรักษาสุขภาพสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับบริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย และการบริจาคผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- พัฒนาเวชภัณฑ์ใหม่ๆ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านการวิจัย และการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ และการรักษาสัตว์ในการวิจัย, จริยธรรมทางชีววิทยา, ความรู้ และความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงความหลากหลายในการทดลองทางคลินิก
- สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันในหลากหลายด้าน ได้แก่ สุขภาพพนักงาน, ความปลอดภัยและคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี, การสรรหาบุคลากร, การจ้างงานและการพัฒนา รวมถึงความุ่งมั่นในการช่วยพนักงานรักษาสมดุลยของการทำงานและการดำเนินชีวิต
- มีส่วนร่วมกับผู้ป่วย และชุมชน เพื่อผลการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย โครงการระดับชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ปรับปรุงเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาสุขภาพ การตั้งอาสาสมัครจากพนักงาน และโครงการอื่นๆ
- สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ และขยะฝังกลบ
เกี่ยวกับ อีไล ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี
ลิลลี่ บริษัทชั้นนำด้านการขับเคลื่อนวัตกรรม กำลังพัฒนากิจการสินค้าเวชภัณฑ์ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยล่าสุดจากห้องปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก และจากความร่วมมือกับองค์กรวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิส ลิลลี่ ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเวชภัณฑ์เร่งด่วนที่สุดในโลก ผ่านทางผลิตภัณฑ์ยา และข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลิลลี่ สามารถดูได้ที่ www.lilly.com CR-LLY
(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20031219/LLYLOGO)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode