กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Stallion Oilfield Holdings, Inc. ประกาศระดมทุนรอบใหม่

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )
 
ฮูสตัน--(บิสิเนส ไวร์)--20 พ.ย. 2555 Stallion Oilfield Holdings, Inc. ("บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะจัดหาเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ วงเงินต้นรวมไม่เกิน 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ("Term Loan”) และจะขยายวงเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ("ABL”) ในปัจจุบันของบริษัทจาก 50 ล้านดอลลาร์ เป็น 75 ล้านดอลลาร์ เงินที่ได้จากการระดมทุนแบบ Term Loan จะนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันไม่ด้อยสิทธิ์จำนวน 134 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2558, นำไปจ่ายเงินปันผลส่วนหนึ่งจากจำนวนประมาณ 385 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท Credit Suisse ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและรับประกันการระดมทุนแบบ Term Loan ขณะที่ Bank of America, N.A. จะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการ ABL ให้กับบริษัทต่อไป   ; เงินกู้แบบ Term Loan จะได้รับการค้ำประกันโดยทุกบริษัทย่อยในประเทศของ Stallion Oilfield Holdings, Inc. และมีสิทธิ์ในสินทรัพย์บางรายการของบริษัทย่อยในประเทศของ Stallion Oilfield Holdings, Inc. นอกจากนี้ สัญญา Term Loan ไม่ได้ผูกมัดให้บริษัทต้องรักษาวงเงินกู้ ส่วนการเพิ่มวงเงินกู้ภายใต้ ABL จะมีผลต่อการแก้ไข ABL ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้ตามเป้าหมาย หรือจะสามารถขยาย ABL ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือไม่ได้ หมายเหตุเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) ตามคำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อเสนอวงเงินกู้ใหม่และเจตจำนงในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน ถึงแม้เราจะเชื่อว่าสมมติฐานในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานควา มสมเหตุผล แต่สมมุติฐานใดๆในที่นี้อาจสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง และข้อความคาดการณ์ในอนาคตบนพื้นฐานเหล่านี้อาจจจะไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มในอนาคตอาจจะแตกต่างอย่างมากจากข้อความที่ระบุหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ภาวะตลาด ความสามารถของเราในการได้รับอนุญาตจากผู้ให้กู้ ปริมาณหนี้สินของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ และผลกระทบจากการเป็นหนี้ที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของเรา การสูญเสียลูกค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญหนึ่งหรือหลายราย สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจโดยทั่วไป และภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมการให้บริการแหล่งน้ำมัน และสภาพการแข่งขันของบริษัท Stallion Oilfield Holdings, Inc. และบริษัทในเครือเป็นผู้จัดหาบริการสนับสนุน การผลิต และลอจิสติกส์เกี่ยวกับแท่นขุดเจาะให้แก่บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ ผู้รับจ้างขุดเจาะ และบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆทั่วสหรัฐ บริการแบบครบวงจรของบริษัทประกอบไปด้วยการจัดหาที่พักคนงาน การผลิต และบริการขนส่งของเหลว บริการให้เช่าเครื่องวัดพื้นผิว ก ารก่อสร้างแท่นขุดเจาะ บริการควบคุมของแข็งที่ได้มาจากการเจาะ และการสื่อสารที่แท่นขุดเจาะ การดำเนินงานของ Stallion ครอบคลุมแหล่งน้ำมันและก๊าซที่ให้ผลผลิตสูงสุดในสหรัฐ ได้แก่ South Texas (Eagle Ford Shale), Rocky Mountain Regions (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Permian Basin (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), the Mid-Continent (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, North Texas (Barnett Shale), the Gulf Coast (Tuscaloosa Marine Shale) ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ำภายใน Louisiana, นอกชายฝั่ง Texas และ Louisiana Gulf Coast, Prudhoe Bay (Alaska) และน่านน้ำสากลบางแห่ง ติดต่อ: Stallion Oilfield Holdings, Inc. David Schorlemer, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โทร. 713-275-4162เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode