กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ประจำเดือน ตุลาคม 2555

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 


          นายพงษ์ศักดิ์   วรวงศ์  พาณิชย์จังหวัดเลย  เปิดเผยว่า   ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ประจำเดือนตุลาคม 2555 โดยมีมูลค่าการค้าจากด่านศุลกากรท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย, จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแห้ว,จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่  อำเภอปากชม  มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น  542.14 ล้านบาท  โดยมีมูลค่าส่งออก จำนวน 510  ล้านบาทเศษ  และมีมูลค่านำเข้า  จำนวน  31 ล้านบาทเศษ    โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า  หมวดของใช้ประจำวัน หมวดยานพาหนะ และสินค้าเชื้อเพลิง   สินค้านำเข้าที่สำคัญคือ หมวดสินค้าไม้, หมวดสินค้ากสิกรรม, หมวดสินค้าแร่  และหมวดยานพาหนะ      สินค้าที่ลักลอบนำเข้าจาก  สปป.ลาว  ได้แก่   โทรศัพท์มือถือ  พร้อมอุปกรณ์, ข้าวโพดฝักปลอกเปลือกแล้ว   สินค้าที่ลักลอบส่งออกของไทย  ได้แก่  รถยนต์   รถจักรยานยนต์    เรือ (ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิด)  ภาวะการค้าโดยทั่วไป   ในเดือนนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง  สินค้าอุปโภคบริโภค  น้ำมันดีเซล  อะไหล่รถ  และรถแทรกเตอร์ มูลค่าการค้ารวมมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน คิดเป็นร้อยละ 46.83   เนื่องจากหมวดวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน รองลงมาได้แก่ หมวดเครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า จึงส่งผลให้มูลค่า  การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.30 สำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจาก   หมวดสินค้าแร่ ลดลงจากเดือน รองลงมาได้แก่  หมวดยานพาหนะ   ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 6.85
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode