กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา 84 ชุมชน

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 


          นางอุบล  อยู่สุข  จัดหางานจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการสำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา 84 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมจัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ได้รับการส่งเสริม การประกอบอาชีพ และการบรรลุงานตรงตามความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตนเอง / นายจ้าง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เป็นการขยายการให้บริการของกรมการจัดหางานไปสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเข้าถึงการบริการจัดหางานด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประสงค์จะหางานทำ           ผู้ว่างงาน แม่บ้าน นักเรียน-นักศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบกิจการไปติดต่อ ขอรับบริการได้      ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  ศูนย์จัดหางาน สาขาวังสะพุง ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   โดยให้บริการดังนี้  บริการจัดหางานในประเทศ (รับลงทะเบียนสมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง), รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนในกรณีว่างงาน, บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว,    แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภารกิจกรมการจัดหางาน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode