กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองเลยเปิดทำการอาคารตลาดเช้าเมืองเลย

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 

  ที่อาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย  ตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยใช้เป็นสถานที่จำหน่าย แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบการค้า ในเขตเทศบาล   เมืองเลย และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าทรุดโทรม ระบบและบริเวณชำรุด           ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ และประชาชนที่ใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองเลย จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเช้าหลังใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  นอกจากจะเป็นพื้นที่ของตลาดสดแล้วยังมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองหรือสินค้า OTOP   ร้านจำหน่ายอาคารที่ทันสมัย สถานที่จอดรถสะดวก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการค้า ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจร  โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลยหลังใหม่  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548  และแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555  ซึ่งเทศบาลเมืองเลย ประสงค์ให้ผู้ประกอบการค้าเข้าจำหน่ายในสินค้าในอาคารตลาดเช้า เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการค้า ประชาชนนักท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode