กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคเบาหวาน โดยเข้ารับการคัดกรองโรคและ มีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม

วันที่ 16 พ.ย. 2553 )
 
นายแพทย์วิฑูรย์ เหลือดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ซึ่งข้อมูลจากสมาพันธ์จากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว 285 ล้านคน และได้ประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกว่า 435 ล้านคนในปี พ.ศ.2573 หากไม่มีการดำเนินการป้องกันควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การอนามัยโรค และ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ ฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก ในส่วนของประเทศไทย จากข้อมูลปี 2552 พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีคนไทยต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐด้วยโรคเบาหวานถึง 558,156 ครั้ง หรือคิดเป็นวันละ 1,529 ครั้ง ซึ่งจากการสำรวจสถานสุขภาพอนามัยของคนไทยครั้งที่ 2 พบอัตราความชุกของโรคเบาหวานในผู้ใหญ่เพ ิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 เป็นร้อยละ 6.9 และยังคาดว่าคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนกำลังเผชิญกับโรคเบาหวาน สำหรับในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันเบาหวานโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด โดยให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานภายใต้คำขวัญ "ปกป้องคนไทย พ้นภัยเบาหวาน” เพื่อลดอัตราการตายและการสูญเสีย ทางเศรษฐกิจของครอบครัว และประเทศชาติซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก นายแพทย์วิฑูรย์ได้กล่าวแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและประชนทั่วไป ต้องใช้หลัก 3 อ.2 ส. คือกินอาหารที่เหมาะสม ถูกสัดส่วน ลดอาหารหวานมันเค็ม กินผักผลไม้สดทุกวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที และมีการจัดการด้านอารมณ์ ไม่เครียด ไม่กังวล มีเหตุผล ไม่โกรธ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันให้มีความสุขเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode