กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงนาม MOU แก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 28 พ.ย. 2555 )
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ส่วนราชการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับทุกภาคส่วนราชการประกอบด้วยส่วนราชการภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะสงฆ์ คณะบุคคล กลุ่มพลังมวลชน ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือถึงสถานการณ์สภาพปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ระบบเศรษฐกิจ และความสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหมายถึงทุกภาคส่วนร่วมกันแร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยุติโดยเร็ว พร้อมร่วมลงนามในข้อตก(MOU) กับ ทุกภาคส่วน๑,๒๓๖ คน และการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียนระหว่างศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ที่ ๒๕ และสำนักงานอาชีวะศึกษาขอนแก่น จำนวน ๙ ฉบับ เพื่อให้การดำเนินการคลอบคลุมสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงของปัญหายาเสพติด ในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปในด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษา ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode