กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประสบภัยแล้งแล้ว ๒๒ อำเภอเสียหายกว่า ๗๐๐ ล้านบาท

วันที่ 28 พ.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ประสบภัยภัยแล้ง แล้ว ๒๒ อำเภอ เสียหายกว่า ๗๐๐ ล้าน จังหวัดขอนแก่นประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง )จำนวน ๒๒ อำเภอ เสียหายกว่า ๗๐๐ ล้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการทุกอำเภอใช้เงินสำรองช่วยชาวบ้านด่วน ให้ชาวนาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดจอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสรุปสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบัน(ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ประสบภัยแล้ง) จำนวน ๒๒ อำเภอ ซึ่งในภาพรวมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น๑๘๐ ตำบล๑,๙๖๒ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗ (ยกเว้น ๔ อำเภอ ชุมแพ ภูผาม่าน บ้านแฮด โคกโพธิ์ชัย) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๖๓,๔๕๓ ครัวเรือน ๖๐๕,๙๖๕ คนร้อยละ ๓๐.๑๙ ของจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๗๘๙,๐๙๙.๒๕ ไร่ นาข้าว ๗๓๙,๗๗๕.๒๕ ไร่ พืชไร่ ๒๘,๖๕๔ ไร่ พืชสวน ๒๐,๖๗๐ ไร่ รวมมูลค่าความเสียหาย ๗๔๒,๖๘๖,๔๕๖.๕๐ บาทบ่อน้ำบาดาลอุดตัน ๖๗ แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด ๕๕ แห่ง จังหวัดให้แต่ละอำเภอใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอละ ๑ ล้านบาท สภาพน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำในอ่าง ๑,๐๔๐.๔๔ ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้งาน๔๕๘.๘๗ ล้าน ลบ.ม. ๒๔.๘๑ % ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๑๔ แห่งอำเภอต่างๆ มีปริมาณน้ำรวม ๘๑.๙๐๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๗๗ % ทั้งนี้ทางจังหวัดได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งตรวจสอบแหล่งน้ำรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงแล้งเตรียมมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode