กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชน ตำบลสามโคก

วันที่ 27 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

เลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชน ตำบลสามโคก

                วันนี้ (27 พ.ย. 55) เวลา 09.00 น.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ให้บริการประชาชน ตำบล สามโคก ณ วัดสะแก ตำบล สามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนางพรทิพย์ ห่านตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเฉลิม รัตนเกื้อ นายอำเภอสามโคก คณะกรรมการเหล่าการชาดจังหวัดปทุมธานี และประชาชนตำบลสามโคกให้การต้อนรับ

                กิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภาการชาดไทย ได้ทำเป็นกิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ทางน้ำ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน เวชพาหน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งเป็นการสนองรับวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย ในอันที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ตามภารกิจแก่นหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                การให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ แก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำและลำคลอง โดยมุ่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ รักษาโรคทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โดยมีประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี เข้ารับบริการจำนวนมากและในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์จะเคลื่อนไปให้บริการแก่ประชานในบริเวณพื้นที่ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีจึงขอเชิญประชาชน ตำบลบ้านกระแชงและตำบลใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode