กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกลางปีึคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อโสตทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก (SEAPAVAA) ระหว่างวันที 22-26 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 25 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1366 คน)
PKST.

นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนแห่งภาคพิ้นเอเชียแปซิฟิค(SEAPAVAA)เข้าร่วมการประชุมกลางปี ของคณะกรรมการบริหารฯ (ExecutiveCouncil:EC)ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี The Phillippines Information Agency เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้ประเทศไทยโดยหอภาพยนต์(องค์การมหาชน)และ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญประจำปี (SEAPAVAA Conference & General Assembly) ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556 ซึ่งการประชุมจะประกอบด้วยกิจกรรมน่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่นักอนุรักษ์ทั้งด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์และฟิมส์ภาพยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากประกอบด้วยการประชุมทางวิชาการ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ,การฉายภาพยนต์ที่ผ่านกระบวนการซ่อมแซมและเก็บรักษาอย่างถูกต้องของประเทศสมาชิก การเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ รวมตลอดทั้งการทัศนศึกษา ฯลฯ ซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้อนุญาตให้กรรมการที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมผ่านระบบ skype.อีกด้วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode